Vítejte na našem webu

 

Náš web je zaměřen na prohlubování a rozšiřování kvalifikace v oblasti  řízení lidských zdrojů, personálního řízení, mzdovou a platovou problematiku, trh práce, mzdové účetnictví, kariérové poradenství, pracovní právo, sociální a zdravotní pojištění, bezpečnosti zdraví a ochrany zaměstnanců při práci. 

 


Národní soustava kvalifikací je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikací a lepší pracovní uplatnění.
 

  • Podporu výuky pro žáky středních škol a veřejnosti  formou krátkodobých kurzů a odborných článků v oblasti managementu, pracovního práva a informatiky

 

Všechny vzdělávací aktivity na tomto webu jsou realizovány distanční formou, která je nejvhodnější pro lidi z praxe, kteří si chtějí rozšiřovat a prohlubovat potřebné znalosti a dovednosti. Najdete zde materiály k samostudiu. Můžete podle potřeby se nás ptát prostřednictvím tohoto webu na věci, kterým jste nerozuměli. 

Komu je web určen?

  • Pracovníkům personálních útvarů
  • Pracovníkům agentur práce
  • Podnikovému managementu 
  • Žákům středních škol
  • Odborovým organizacím
  • Zaměstnancům – široké veřejnosti